Heidersteiknet til Noregs Lottesamband

Norges Lotteforbunds hederstegn, Heiderteiknet til Noregs Lottesamband skal delast ut til personar som har lagt ned eit særleg viktig arbeid for Norges Lotteforbund til fremjing av formålet deira. Tildeling skjer etter einstemmig vedtak av landsstyret til Norges Lotteforbund. Medaljen er NLF sitt merke i eit lilla band med to gullstriper på midten.

Heiderteiknet til Noregs Lottesamband