Normal i matematikk

Normal er eit omgrep i geometri. Ein normal er ei linje som står vinkelrett på ei anna linje. Ei linje er ein normal til ei kurve viss ho står vinkelrett på tangenten til kurva i skjeringspunktet med kurva. Viss likninga til kurva er y = f(x), så er likninga for normalen i punktet P = (x0, y0) lik

Linja AB er ein normal til linja CD fordi dei to vinklane han skapar (indikert i oransje og blå) kvar er 90 grader.

Normalplanet til ei romkurve er eit plan som står vinkelrett på tangenten i eit kurvepunkt, medan normalen til ei flate i eit punkt er ei linje vinkelrett på tangentplanet.

Omgrepet normalform vert nytta, særleg for algebraiske uttrykk, for å vise til ein standard eller forenkla form som uttrykket kan bringast på.

Sjå òg

endre

Kjelder

endre