Normalkubikkmeter

Normalkubikkmeter er ei måleining for gassmengd som vert mykje nytta innan teknikken, men som ikkje er ei standardisert måleining. Det vert nytta to slike einingar. Den eine eininga, 1 Nm³ (1 stor normalkubikkmeter) er lik 1 m³ gass ved temperatur 0 °C og trykk 760 mmHg (101 325 Pa). 1 nm³ svarar til 1/22,414 mol av gassen.

Den andre eininga, 1 nm³ (1 liten normalkubikkmeter) er lik 1 m³ gass ved temperatur + 10 °C og trykk 736 mmHg (98 125 Pa). 1 nm³ svarar til 1/24 mol av gassen.

KjelderEndra