Norsk Bekledningsarbeiderforbund

Norsk Bekledningsarbeiderforbund vart skipa i 1892, og organiserte arbeidarar frå konfeksjonsindustrien. Før 1931 var namnet Norsk Skredderforbund. I 1969 fusjonerte Norsk Bekledningsarbeiderforbund, Norsk Tekstilarbeiderforbund og Norsk Skotøyarbeiderforbund, og skipa Bekledningsarbeiderforbundet.