Norsk Kulturarv er ein norsk interesseorganisasjon som vart skipa i 1993. Organisasjonen har som målsetting å mobilisere faglege og økonomiske ressursar til forvalting av norske kulturminne, å auke kulturminnekompetansen i lokalsamfunnet og å drive informasjonsarbeid om kulturminnevern.

Logo

Administrasjonen ligg i Vågå i Oppland.

Kjelder endre

Kulturarv «Norsk Kulturarv» i Store norske leksikon, snl.no.

Bakgrunnsstoff endre