Norsk Stein A/S blei grunnlagd i 1987 og driv produksjon av tilslag. Produksjonsprosessen tek til med sprenging av fjell, via grovknusing, og til finare knusing og anna tilrettelegging. Produkta blir mellom anna nytta i asfalt- og betongindustri, til skjenelegging og som vegfundament. Anlegget ligg på Berakvam ved Jelsa i Suldal kommune.

Kjelder

endre