Norsk Tidend

For informasjonsbladet til Londonregjeringa som kom ut i London under den andre verdskrigen, sjå Informasjonsbladet Norsk Tidend.

Norsk Tidend er ei avis som vert utgjeven av Noregs Mållag. Avisa har hovudkontor saman med mållaget i Oslo. Avisa er eit framhald av avisene Fedraheimen og Den 17de Mai. Norsk Tidend starta opp som dagsavis i 1935, same året som Den 17de Mai vart lagd ned. Etter kvart vart avisa ei medlemsavis for Noregs Mållag, og ho kjem ut fem gonger i året. Alle medlemane i Noregs Mållag og Norsk Målungdom mottek avisa. Opplaget er om lag 11 000.

Redaktør for Norsk Tidend er Astrid Marie Grov.

BakgrunnsstoffEndra