Nummererte småplanetar/1001–2000

Dette er ei lista over småplanetane ifrå nummer 1001 til 2000. For hovudlista, sjå nummererte småplanetar.


1001–1100Endra

1101–1200Endra

1201–1300Endra


1301–1400Endra

1401–1500Endra

1501–1600Endra


1601–1700Endra

1701–1800Endra

1801–1900Endra

1901–2000Endra