Nynorsk innhald på Internett

Nynorsk innhald på Internett var ein konferanse i regi av Nynorsk kultursentrum, som vart halden på Ivar Aasen-tunet 4.5. november 2004. Konferansen skulle leggja grunnlaget for arbeid med eit nynorsk leksikonInternett.

Arrangementet vart støtta av Kultur- og kyrkjedepartementet og Nærings- og handelsdepartementet.

Bakgrunnsstoff endre