O-type-asteroidar er sjeldne asteroidar med like spektraltrekk til den uvanlege asteroiden 3628 Boznemcová, som har dei mest like spektraa til L6 og LL6 kondrittmeteorittar. Spektraa deira har eit djupt absorpsjonstrekk ved lengre bølgjelengder enn 0,75 μm.