Observasjon vil seia det å studera, undersøkja eller venta på.

Dette er ein syssel der eit individ tek til seg kunnskapar frå omverda gjennom sansane, eller ei registrering av data med hjelp frå vitskaplege instrument. Uttrykket kan òg visa til faktaopplysningane som vart innhenta under observasjonen.

Sjå òg

endre