Opphav

Wikimedia-fleirtydingsside

I upphavet skapte Gud himmelen og jordi.

Opphav er byrjinga, startpunktet, årsaka eller utgangspunktet som noko er utvikla frå.

EksempelEndra

Se ogsåEndra


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.