Eit oppslagsverk er ei integrert samling av grunnleggande og vidtrekkande informasjon om ulike tema. Oppslagsverk skal vera lette å finna fram i, og er tradisjonelt ordna alfabetisk, medan nyare oppslagsverk på datamaskinar er søkbare.

Døme på eit oppslagsverk: Bertelsmann Lexikothek i 26 band frå 1983.
Foto: Daniel Ullrich

Nokre typar oppslagsverk er: