Orden

Wikimedia-fleirtydingsside

Orden har fleire tydingar:

  • Biologisk orden i systematisk botanikk og zoologi ei samanfatting av fleire nærståande familiar.
  • Orden i matematikk, omgrep som vert nytta fleire stader innan matematikken for å klassifisere.
  • Orden i samfunnsfag, samfunn eller menneskegruppe som følgjer ein felles regel.
  • Æresorden, utmerking gjeven for å heidra nokon

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.