Orkanen Irene er ein atlantisk orkan frå august 2011 som har gjort stor skade i Karibia og som har nådd austkysten av USA. Fleire amerikanske statar har iverksatt evakuering. Det er venta at orkanen vil føre med seg stor stormflo, noko som gjer at vasstanden kan stige fleire meter. Faren for stormflo er med på å gjere uvêret farlegare for folk.

Satellittbilde av orkanen Irene frå 19. til 26. august. Bilde frå NASA.
Satellittbilde av orkanen Irene frå 26. til 28. august.

Bakgrunnsstoff endre