Orulunda radiomast i 2006

Orlunda er eit sokn i Vadstena kommune i Östergötland i Sverige. Den katedralliknande kyrkja erstatta i 1890 den tidlegare kyrkje frå mellomalderen. I dag finst i området ein nedlagd radiostasjon. Den 200 meter høge masta fall i 1970 ned etter å ha vorte råka av eit lynnedslag.

KjelderEndra