Ose & Aarseth er ein elektroentreprenør på om lag 40 tilsette, som tilbyd tenester innan installasjon, automasjon, tele og data. Firmaet vart etablert i 1950, og vart i 2004 eit heileigd dotterselskap til Tussakonsernet. Ose & Aarseth har kontor i Ørsta.

Kjelder endre