Oslosysle (norrønt Oslóarsýsla) av Oslo, var i mellomalderen eit sysle i Noreg som i hovudsak omfatta det som no er Akershus fylke og Oslo. Det historiske norske fylket Vingulmark vart delt i to på slutten av 1100-talet, Oslosysla i nord og Borgarsysla i sør.

Kart over Vika i mellomalderen. Oslosyssel utgjer nordlege delen av Vingulmark