Ostøya eller Oustøya er ei øy i Bærum kommune utanfor Sandvika. Ho har eit areal på 2,4 km² og om lag 2 km² utgjer Oust gard, medan om lag 400 mål er utparsellert til fritidseigedommar. På øya ligg det òg ein golfbane, som vart oppretta i 1964 (Oustøen Country Club) og Oust Naturreservat, oppretta i 2002, som utgjer hovuddelen av skogen.

Ostøya
Geografi
Stad Indre Oslofjord
Koordinatar 59°52′01″N 10°33′57″E / 59.86694°N 10.56583°E / 59.86694; 10.56583

Areal 2,4 km²

Høgaste punkt 51 moh.
Administrasjon
Land Noreg Noreg
Fylke Akershus fylke

Etter avtale med Bærum kommune er stranda ut mot Store Oustsund klausulert som friområde. Garden er i privat eige. Det er tidlegare drive jord- og skogbruk samt saltutvinning, gatesteinbrot, fiske og jakt.