Panparken ligg i Gjøvik sentrum, like sør om Fahlstrøms plass, med dei to paradebygga i nord, (Vingården og Grand Hotel), Mjøsa i aust og gågateområdet i Storgata ved kvartala mot sør og aust. Panparken er opparbeidd med springvatn og planter. Mot Nedre Torvgate er det uteservering.

Panparken i Gjøvik.
Foto: Øyvind Holmstad

Parken er oppkalla etter gjetarguden Pan.