Panteisme er ei metafysisk filosofi og religiøs lære som hevdar at Gud er alt og Alt er Gud. Ho vil dermed også hevde at alt er ein einskap, dvs. uendeleg, altomfattande og evigvarande, og på ein eller annan måte guddomleg, sjølv om guddomen er immanent. Læra som hevdar at alt er i Gud kallar vi for panenteisme.

Filosofihistoria sin mest kjende panteist er Baruch de Spinoza, men det er også mogleg å tolke før-sokratikarane, Platon, Lao Tzu, Plotin, Eriugena, Bruno, Schelling, Hegel, og Tillich slik.

Kjelde endre

  Denne religionsartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.