Parabolsk

Parabolskeller parabelforma er eit omgrep nytta i fleire område av matematikken. Det vert nytta i ei rekkje uttrykk:


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.