Opna hovudmenyen

Parasittologi er den delen av biologien som tek for seg parasittar, vertane deira og samspelet mellom desse organismane. Feltet nyttar teknikkar frå mange tilsluttande felt, til dømes cellebiologi, bioinformatikk, biokjemi, immunologi, genetikk, evolusjon og økologi.

BakgrunnsstoffEndra