Pedal (av latin pede, 'fot') er ei innretning ein bruker til å overføra, utløysa eller stogga ei rørsle ved hjelp av foten. Ein kan bruka pedalar på syklar, bil, maskinar som rokk, symaskin, treskemaskin og slipestein, og på nokre musikkinstrument.

GalleriEndra

KjelderEndra