Pedal (av latin pede, 'fot') er ei innretning ein bruker til å overføra, utløysa eller stogga ei rørsle ved hjelp av foten. Ein kan bruka pedalar på syklar, bil, maskinar som rokk, symaskin, treskemaskin og slipestein, og på nokre musikkinstrument.

Galleri

endre

Kjelder

endre

«pedal» i Store norske leksikon, snl.no.