Føreslått sletta: Denne artikkelen er føreslått sletta av di: Det er ikkje klart kvifor denne figuren skal ha ein eigen artikkel (og artikkelen manglar kjelder). Du kan diskutera dette på diskusjonssida.

Per Waglen er videohandlar (helst kannibalfilmar), og fri intellektuell. Mest kjend er han nok for sine opptrednar i bøkene Sveve over vatna, Dr. Munks testamente og Åleine i Alpane av Ragnar Hovland. Han driv videobutikken sin i Sogn saman med kona, som òg driv ein café i same bygget. Han spelar og trommer i eit band. Per Waglen er truleg ein fiktiv person, og bør ikkje forvekslast med andre som eventuelt lyder same namnet.

Bibliografi endre

Sjå og endre