Perinatalmedisin («omkring fødselen») er eit fellesomgrep for jordmorfaget, gynekologi, fostermedisin, nyføddsjukepleie og neonatalogi.

Bakgrunnsstoff Endra