Peroksisom

Peroksisom er blærer med eit unikt sett av enzym som bryt ned feittsyrer til mindre molekyl.

Strukturen til eit peroksisom.

FunksjonEndra

Organellen si oppgåve i cella inneber blant anna å danna peroksid som oksiderer følgjande stoff: Etanol, formaldehyd, maursyre og fenol.[1]

ReferansarEndra

  1. Fossum, Sigbjørn (20. februar 2018). «peroksisom». Store medisinske leksikon (på norsk).