Pioneer 11 var ein amerikansk romsonde som vart skoten opp frå Cape Canaveral den 6. april 1973. Pioneer 11 var den andre romsonden til å undersøkje Jupiter 10 og den første som utforska planeten Saturn og ringane. For å kome til Saturn nytta romsonden ein såkalla gravity assist, der tyngdekrafta til Jupiter vart nytta til å endre retning mot Saturn.

Ein kunstnarisk framstilling av Pioneer 11 ved planeten Saturn

Romsonden har no forlate solsystemet og er på veg mot stjernebiletet Ørna. Nordvest for konstellasjonen ligg stjernebiletet Skytten. Pioneer 11 vil nå ei av stjernene om 4 millionar år.

Siste kontakt med Pioneer 11 var i november, 1995. Sidan antenna ikkje er retta mot jorda, er det ikkje mogleg å vite om sonden framleis sender signal.

Bakgrunnsstoff endre