Planke er eit langt, smalt og flatt trestykke som er sagd, kløyvd eller kilt ut av en tømmerstokk på langs. I norsk og ein del annan trelasttradisjon definerere ein plankar som trematerial skore i dimensjonar frå 36 mm x 98 mm til 100 mm x 225 mm (omtrentleg frå halvannan tom fire til fire tom ni).

Plankar.
Plankar (Ghana)

Plankar skorne rett frå tømmeret blir kalla skurlast, medan justerte plankar er avretta og justert til eksakte dimensjonar innanfor definerte marginar. Trelast vert i Noreg seld og sortert i dimensjonar etter Norsk standard.

Plankar blir typisk brukt til reisverk og bjelkelag i bygg.

Sjå òg endre