Plevritt

Plevritt, òg pleuritt eller lungehinnebetennelse, er ein betennelse i lungehinna som kan føre til smertefullt andedrett og andre symptom. Plevritt kan ha opphav i fleire ulike smittsame og ikkje-smittsame sjukdommar.

SymptomEndra

KjelderEndra