Hoste

medisinsk symptom eller refleks som har til oppgåve å reinske luftvegane

Hoste er ein refleks som medfører støytvise og kraftige utandingar (ekspirasjonar). Refleksen blir utløyst når visse nervar i luftrøyra blir stimulerte, og mellomgolvet trekk seg automatisk saman. Lufta som er i lungene og luftvegane blir pressa ut med stor fart. Føremålet med å hosta kan vera å fjerna framande element frå luftvegane. Framande element som kroppen prøver å få vekk med hoste kan vera alt frå støv og slim i luftvegane til matbitar ein har sveld feil.

Hoste

Klassifikasjonar og ressursar
DiseasesDB17149
MeSHD003371

Under sjukdommar som forkjøling, lungebetennelse og bihulebetennelse er hoste og tørr hals svært vanleg. Hoste som varer i 8 veker eller meir blir ofte kalla kronisk hoste. Hoste kan behandlast, eller førebyggast, med middel som hostemedisin.

Kjelder

endre