Polder (dansk kog; tysk koog; nederlandsk polder) er ein landskapstype ved Nordsjøen. Polderar er verna med dikerfor å ikkje verte overfløymde. Polderar vart oppfunne som ledd i kystsikring og landvinning, og mange polderar er i dag tett folkesette område med fruktbar jord. Den fruktbare jorda skuldast at ho ofte har vore havbotn, og veldig mange polderar ligg under havnivå. Polderar finst i Danmark, Tyskland og Nederland. Polderlandskap er veldig likt marsklandskap.

Polderlandskap i Nordfrisland

Det norske namnet på denne landskapstypen er henta frå nederlandsk.

Kjelder endre