Polflukt

Polflukt var ein geofysisk hypotese lagt fram i 1915 av Alfred Wegener for å forklare kontinentdrift. Han foreslo at kontinenta har ein tendens til å flytte seg bort frå polane på grunn av jordrotasjonen. Hypotesen vart vidareutvikla av Paul Sophus Epstein i 1920, men ein veit i dag at krafta er mange millionar gonger for svak til å ha ein slik verknad.

Kontinentaldriften blir no forklart gjennom platetektonikken.

Sjå ògEndra

KjelderEndra

  • Bryhni, Inge. (14. februar 2009). Polflukt. I Store norske leksikon. Henta 1. desember 2013 frå http://snl.no/polflukt.