Politimedaljen vert delt ut av Politidirektøren. Han vert delt ut til politiembetsmenn, polititenestemenn og sivilt personell som har gjort teneste i til saman 25 år i Politiet. Mottakaren får ei forgylt stjerne for kvart femte år etter det. Mottakaren kan berre få tre stjerner. Medaljen er rund og i sølvfarga metall. Adversen har etatsemblemet til Politiet. Reversen har teksten «POLITIET - FOR TJENESTER». Bandet er svart med ei loddrett gullstripe midt på.

Politimedaljen med stjerne

Sjå òg

endre

Bakgrunnsstoff

endre