Positronium

Positronium er ein atomær tilstand av eit positron og eit elektron, som vert danna som ein mellomtilstand før annihilasjon når eit positron stoppast i materie. Positronium kan dannast i to variantar, parapositronium, der dei to partiklane har motsett retta spinn, og ortopositronium, der spinnet er retta same veg. Den første har ei midla levetid på ca 10–10 s, den siste på omkring 10–7 s. Positronium vart oppdaga i 1951. Den teoretisk undersøkinga av tilstanden er gjort bl.a av professor Aadne Ore.

Eit elektron og eit positron krinsar rundt det felles massesenteret deira..

KjelderEndra

positronium. I Store norske leksikon. Henta frå: http://snl.no/positronium