Positronium

Positronium er ein atomær tilstand av eit positron og eit elektron, som vert danna som ein mellomtilstand før annihilasjon når eit positron stoppast i materie. Positronium kan dannast i to variantar, parapositronium, der dei to partiklane har motsett retta spinn, og ortopositronium, der spinnet er retta same veg. Den første har ei midla levetid på ca. 10−10 s, den siste på omkring 10−7 s. Positronium vart oppdaga i 1951. Den teoretisk undersøkinga av tilstanden er gjort bl.a av professor Aadne Ore.

Eit elektron og eit positron krinsar rundt det felles massesenteret deira.

KjelderEndra