Ein postposisjon er ein adposisjon som står etter objektet sitt, som t.d. i finsk kautta «via» i uttrykk som Helsingin kautta «via Helsingfors».

Sjå òg endre