Preposisjon

ordklasse med småord som vanlegvis står føre substantiv

Preposisjonar eller styreord er adposisjonar som står framfor objektet sitt, som til dømes i «på badet».

Sjå òg

endre