Eit prøvebilete er eit TV-signal som vert sendt utanfor vanlege fjernsynssendingar når sendaren er aktiv. Prøvebiletet nyttast for å kontrollere kvaliteten på TV-signala og eventuelt kalibrere sendaren/mottakaren. Som lydbakgrunn til et prøvebilde vert det sendt anten radioprogram, musikk eller ei kontinuerleg pipetone.

I dag sender ikkje dei norske fjernsynstasjonane prøvebilete til dagleg.

DømeEndra

BakgrunnsstoffEndra