Praseodym

grunnstoff med kjemisk symbol Pr og atomnummer 59

Praseodym er eit grunnstoff med atomnummer 59 og kjemisk symbol Pr. Det er eit lantanid.

Særskilde kjenneteikn endre

Bruk endre

Salt av praseodym vert brukt til å gje glas farge. Metallet vert brukt i legeringar.

Historie endre

Praseodym vart oppdaga av Carl F. Auer von Welsbach i 1885.

Bakgrunnsstoff endre