Presenning

Presenning er ein kraftig duk som vert nytta for å dekka over og verna ulike ting mot ver og vind. Presenningar er laga av vasstett materiale,[1] som til dømes kanvas eller polyester dekt med ei eller anna form for plastmateriale.

Presenning over ein båt.

Ordet «presenning» kjem via lågtysk presenning, persenni(n)g frå fransk préceinte for 'kleding, vern'. Dette igjen er avleidd frå latin praecinctus, 'omgjeve'.[2]

Presenningar vert nytta til å dekka og halda på plass stykkgods under transport og lagring, til å verna båtar i opplag mot regn og snø osb. På byggjeplassar nyttar ein ofte presenningar for å verna materialstablar og andre byggmaterialar.

KjelderEndra

  1. «Presenning». Store norske leksikon. 20. februar 2018. 
  2. «Presenning». ODS bind 16, 1936.