Ein båt er i fyrste rekkje ein mindre, sjøgåande farkost med eitt eller fleire skrog som vert drive fram med årer, segl eller motor. Ordet «båt» kjem truleg frå det norrøne ordet bátr, som igjen er avleidd frå gamalengelsk og tyder kløyvd eller uthola trestamme.

Fiskebåtar i Lønstrup i Danmark.

Båt har alltid vore viktig for nordmenn flest. Noreg har ei samla strandline på 57 258 km og 80 % av folket bur langs kysten. På norsk har vi mange forskjellige nemningar på båtar, både tradisjonelle og nyare. Me har i språkbruket vårt ikkje noko klar og eintydig definert grense mellom kva som er ein båt og kva som er eit skip, men i fylgje Godal[1] er ein båt ein farkost som er mindre enn ei jekt eller eit fartøy.

Speedbåt
Politibåt
Drosjebåt
Rekse
Seglbåt
Gummibåt

Småbåtar

endre

Trebåtar

endre

Moderne materialar

endre

Etter bruk

endre

Fiskebåtar

endre

Fraktebåtar

endre

Passasjerbåtar

endre

Redningsbåtar

endre

Militære båtar

endre

Båtar for ymse oppgåver

endre

Skrogtypar

endre

Skrogmateriale

endre

Framdriftstype

endre

Andre

endre

Båtar som ikkje heiter noko med -båt

endre

Referansar

endre
  1. J.B. Godal, Tre til båtar, Landbruksforlaget, 2001.

Bakgrunnsstoff

endre
  Wikimedia Commons har multimedia som gjeld: Båt