Ein båt er i fyrste rekkje ein mindre, sjøgåande farkost med eitt eller fleire skrog som vert drive fram med årer, segl eller motor. Ordet «båt» kjem truleg frå det norrøne ordet bátr, som igjen er avleidd frå gamalengelsk og tyder kløyvd eller uthola trestamme.

Fiskebåtar i Lønstrup i Danmark.

Båt har alltid vore viktig for nordmenn flest. Noreg har ei samla strandline på 57 258 km og 80 % av folket bur langs kysten. På norsk har vi mange forskjellige nemningar på båtar, både tradisjonelle og nyare. Me har i språkbruket vårt ikkje noko klar og eintydig definert grense mellom kva som er ein båt og kva som er eit skip, men i fylgje Godal[1] er ein båt ein farkost som er mindre enn ei jekt eller eit fartøy.

Speedbåt
Politibåt
Drosjebåt
Rekse
Seglbåt
Gummibåt

Småbåtar Endra

Trebåtar Endra

Moderne materialar Endra

Etter bruk Endra

Fiskebåtar Endra

Fraktebåtar Endra

Passasjerbåtar Endra

Redningsbåtar Endra

Militære båtar Endra

Båtar for ymse oppgåver Endra

Skrogtypar Endra

Skrogmateriale Endra

Framdriftstype Endra

Andre Endra

Båtar som ikkje heiter noko med -båt Endra

Referansar Endra

  1. J.B. Godal, Tre til båtar, Landbruksforlaget, 2001.

Bakgrunnsstoff Endra

  Wikimedia Commons har multimedia som gjeld: Båt