President-tryggingstenesta i Russland

President-tryggingstenesta i Russland (russisk Служба безопасности президента России, SBP) er ei føderal teneste i Russland retta mot personleg trygging av den russiske presidenten. Tenesta er underlagd Føderal verneteneste, men var opphavleg KGB sitt niande direktorat. Personalet tel opptil 3000 og ber ikkje uniform.

Emblemet til President-tryggingstenesta i Russland