Produkt i matematikk

resultatet av multiplikasjon

Eit produkt i matematikken er resultatet av ein multiplikasjon.

Produktet av ein multiplikasjon kan skrivast slik: 3 * 2 = 6.

Tala 3 og 2 er faktorar, medan talet 6 er produktet av tala 3 og 2.

Kjelder endre