Profeti er i religionar eit bodskap som ein profet kjem med. Ofte vert bodskapen rekna å koma frå ei høgare makt, til dømes Gud. Bodskapen kan ha kome som ei enkelt openberring, eller over tid.

I ei meir utvida tyding er profeti ein spådom om framtida, til dømes ein sjølvoppfyllande profeti.

Spire Denne religionsartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.