Profet er innan religionar ei nemning på ein person eller bodbringar som vert rekna å kunna formidla eit bodskap (profeti eller openberring) frå ei høgare makt. Ei slik høgare makt kan vera Gud.

Ikon av profeten Elia, Sinai, c. 1200

Profetar som religionsgrunnleggjarar Endra

Fleire profetar har fått store tilhengjarskarer som etterkvart er blitt til ein religion. Av desse kan nemnast

Profetar frå Det gamle testamentet Endra

Fleire av tekstane i Det gamle testamentet er tilskrivne profetar.

Sjå og Endra

Bakgrunnsstoff Endra

  Denne religionsartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.