Programvareutvikling

Programvareutvikling femnar om planlegging, koding, testing og feilfinning.

Val av programmeringsspråk endre

Dei aller fleste programma vert skrive i eit såkalla høgnivåspråk som tillet programmeraren å arbeida på eit høgare abstraksjonsnivå, noko som aukar større produktiviteten. Høgnivåspråk kan òg i stor grad nyttast for ulik maskinvare og operativsystem, slik at mykje av koden kan brukast om att. Drivarar, som direkte kontrollerer maskinvare, vert framleis, heilt eller delvis, skrivne i assemblerkode, som er spesifikk for kvar einskild prosessor.

Sjå òg endre