Maskinvare (engelsk: hardware) er dei fysiske delane som ei datamaskin eller ei anna utstyr er sett saman av, slik som kretskort, minnebrikker (RAM), prosessorar, kablar, energiforsyningsmodular, vifter, skivelager, CD-ROM/DVD-brennarar, skjermar, kabinett og så vidare.

Hovudkort.
RAM-modular.

Periferieiningar, som skrivarar, scannerar, osv. har òg rekna maskinvare (og programvare).

Sjå og

endre