Prolaps kjem frå latin prolapsus og tyder å falle ned. Uttrykket er nytta innan medisinen.