Rettargang

(Omdirigert frå Prosessrett)

Rettargang eller prosessrett er dei rettsreglane som gjeld for domstolsprosessar. Prosess er i juridisk forstand ei nemning for det rettsområdet som gjev reglar om føring av saker hjå ein domstol eller anna tvisteløysningsorgan. Ein skil mellom straffeprosess, som er reglar som vert brukte i straffesaker, og sivilprosess, som vert brukt i sivile tvister.

Sjå ògEndra

KjelderEndra