Prostitusjon er sal av seksuelle tenester mot betaling eller for andre gjentenester. Ein person som sel seksuelle tenester blir på norsk kalla for ein «prostituert» eller «sexarbeider».[1] I ei meir generell tyding av ordet kan eitkvart og eit sal av seksuelle tenester til eit eige føremål sjåast på som og reknast som prostitusjon.

'Koplaren' (1656) av Johannes Vermeer viser prostitusjon i Nederlanda på 1600-talet.

Sjå òg endre

Kjelder endre

Referansar endre

  1. http://www.nrk.no/norge/sexarbeider-tapte-parole-kampen-1.11520429 Sexarbeider tapte parole-kampen, nrk.no. Besøkt 9. mars 2014

Litteratur endre

Bakgrunnsstoff endre